GENER2007_Exposició i viatge al Japó

Viatge i Exposició al Japó de Philippe Lavaill