article BON DIA Andorra 11-07-13

Article sobre l’obra de Lavaill a CampRabassa, realitzada al llarg del primer semestre de 2013