poema_mural_sencer

Poema transmès de forma gràfica i escrita sobre planxa de ferro.
Poesia amb el text de Vicenç Llorca, escriptor i poeta.
Cavall d’aigua, viatjo al sublim,
pensament de la dona que em pensa : Sóc poema,
color de coratge per les sangs encantades del món.