Lavaill – Dalí

Philippe Lavaill realitzant el Dofí que adorna la capçalera del llit de la suite del Mestre a l’Hotel Ritz. Comanda de Salvador Dalí